24.05.2018 r.

OGŁOSZENIE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Chrzanowski, działający poprzez Starostwo Powiatowe w Chrzanowie z siedzibą pod adresem 32-500 Chrzanów, 
ul. Partyzantów 2.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych Starostwa Powiatowego 
w Chrzanowie:
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Starostwa Powiatowego w Chrzanowie na podstawie Art. 6 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Pozyskane dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Starostwie Powiatowym 
w Chrzanowie.
 5. Posiada Pani/Pan możliwość dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Posiada Pani/Pan możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej w Wygiełzowie - strona główna Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej w Wygiełzowie - strona główna Starostwo Powiatowe w Chrzanowie Małopolski System Informacji Turystycznej
Archiwum aktualności
Archiwum aktualności z podziałem na lata
Archiwum aktualności w roku 2024
 • Archiwum aktualności - styczeń 2024
 • luty 2024 - brak archiwalnych aktualności
 • marzec 2024 - brak archiwalnych aktualności
 • kwiecień 2024 - brak archiwalnych aktualności
 • maj 2024 - brak archiwalnych aktualności
 • czerwiec 2024 - brak archiwalnych aktualności
 • lipiec 2024 - brak archiwalnych aktualności
 • sierpień 2024 - brak archiwalnych aktualności
 • wrzesień 2024 - brak archiwalnych aktualności
 • październik 2024 - brak archiwalnych aktualności
 • listopad 2024 - brak archiwalnych aktualności
 • grudzień 2024 - brak archiwalnych aktualności